Górny Śląsk i jego dziedzictwo kulturowe
- wnioski badawcze z zakresu polityki pamięci,
impulsy edukacyjne i innowacje dydaktyczne

Pierwszego września 1939 roku hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę rozpoczynając tym samym II wojnę światową.

 

Umocnienia budowane w ostatnich przedwojennych latach w nadgranicznych górnośląskich miejscowościach w większości nie zostały wykorzystane. Zagrożone okrążeniem oddziały polskie wycofały się z regionu w pierwszych dniach wojny. Do 4 września wszystkie powiaty polskiej części Śląska zostały opanowane przez Wehrmacht.

 

Polsko-niemiecka granica na Górnym Śląsku przestała istnieć – cały region znalazł się ponownie w granicach Rzeszy. Po klęsce Rzeczypospolitej, zaatakowanej we wrześniu 1939 roku przez hitlerowskie Niemcy i stalinowski Związek Radziecki, mogło się wydawać, że oto na długo zakończył się polski rozdział w historii Górnego Śląska.

 

Jednak sześć lat później, w 1945 roku, po bezwarunkowej kapitulacji Niemiec, decyzją zwycięskich mocarstw nie tylko cały Górny, lecz także prawie cały Dolny Śląsk - po Nysę Łużycką - znalazł się pod polską administracją.

 

Granica, która przez 17 lat dzieliła region, ostatecznie odeszła do historii. 

 

JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com